Σταδιακό άνοιγμα πλατφόρμας βάσει ΑΦΜ

Η υποβολή αιτήσεων θα ενεργοποιείται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των αιτούντων, ως εξής:

  • 11/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2
  • 12/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4
  • 13/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6
  • 14/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8
  • 15/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Η υποβολή αιτήσεων για όλα τα ΑΦΜ θα παραμείνει ανοικτή έως την  Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, και ώρα 15:00

Μετάβαση στο περιεχόμενο