Είμαι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κατασκευαστή για την ελληνική αγορά. Ο κατασκευαστής είναι εταιρία του εξωτερικού και είναι δύσκολο να υποβάλει απευθείας την αίτηση στο Πρόγραμμα. Πώς μπορώ να διασφαλίσω τη συμμετοχή συγκεκριμένων μοντέλων συσκευών στο Πρόγραμμα;

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, μπορείτε να υποβάλετε εσείς αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, αντί για την απευθείας συμμετοχή του κατασκευαστή.

Μετά την έγκριση της επιχείρησης με το ρόλο του έμμεσου προμηθευτή (αντιπροσώπου), θα προχωρήσετε στη δήλωση των εμπορικών μοντέλων που επιθυμείτε να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και θα υποβάλετε εσείς τις απαιτούμενες διαβεβαιώσεις, εκπροσωπώντας τον κατασκευαστή.

Θα απαιτηθεί όμως μία επιπλέον βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστή των αντίστοιχων προϊόντων, ότι είστε επίσημος αντιπρόσωπος για τα συγκεκριμένα προϊόντα (ή για μία ευρύτερη ομάδα προϊόντων που καλύπτουν και τις προς δήλωση συσκευές).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανατρέξτε στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος.