ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ
04-05-2023 Προκήρυξη του Προγράμματος.
Επίσημη έκδοση Αναλυτικού Οδηγού.
11-05-2023

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης από Ωφελούμενους / νοικοκυριά.

Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση θα γίνεται σταδιακά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

  • 11/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2
  • 12/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4
  • 13/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6
  • 14/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8
  • 15/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
20-06-2023 και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ΔΕ θα γίνονται δεκτές υποβολές αιτήσεων.

 

Κύκλος

Ορόσημο Ένταξης

 

Ημερομηνία

“Κύκλος # 1
 – Ένταξη # 1″

 

 

 

 

Έναρξη Λήψης Επιταγών

 

Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2023

Λήξη δυνατότητας Εξαργύρωσης Επιταγών

 

Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023

Λήξη δυνατότητας Παράδοσης παλαιών συσκευών από Δικαιούχους προς τα Καταστήματα
(Αρχικών Εξαργυρώσεων)

 

Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2023

Λήξη δυνατότητας εξαργύρωσης δεσμευμένων επιταγών Καταληκτικής Ημερομηνίας

 

Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2023

Λήξη δυνατότητας Παράδοσης παλαιών συσκευών από Δικαιούχους προς τα Καταστήματα
(Εξαργυρώσεων των Δεσμεύσεων Καταληκτικής Ημερομηνίας)

 

Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2023