ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ
04-05-2023 Προκήρυξη του Προγράμματος.
Επίσημη έκδοση Αναλυτικού Οδηγού.
11-05-2023

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης από Ωφελούμενους / νοικοκυριά.

Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση θα γίνεται σταδιακά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

  • 11/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2
  • 12/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4
  • 13/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6
  • 14/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8
  • 15/5/2023 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
20-06-2023 και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ΔΕ θα γίνονται δεκτές υποβολές αιτήσεων.

 

Κύκλος

Ορόσημο Ένταξης

Ημέρες

Ημερομηνία

“Κύκλος # 1
 – Ένταξη # 1″

 

 

 

 

Έναρξη Λήψης Επιταγών

 

Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2023

Λήξη δυνατότητας Εξαργύρωσης Επιταγών

65

Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023

Λήξη δυνατότητας Παράδοσης παλαιών συσκευών από Δικαιούχους προς τα Καταστήματα
(Αρχικών Εξαργυρώσεων)

15

Τετάρτη, 8 Νοέμβριος 2023

Λήξη δυνατότητας εξαργύρωσης δεσμευμένων επιταγών Καταληκτικής Ημερομηνίας

15

Τετάρτη, 8 Νοέμβριος 2023

Λήξη δυνατότητας Παράδοσης παλαιών συσκευών από Δικαιούχους προς τα Καταστήματα
(Εξαργυρώσεων των Δεσμεύσεων Καταληκτικής Ημερομηνίας)

15

Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2023