Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Απόφαση Έγκρισης Οριστικών Αποτελεσμάτων

Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων (σε μορφή excel)

1.α Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης Κατ 1
1.β Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης Κατ 2-3
2.α Περιφέρεια Αττικής Κατ 1
2.β Περιφέρεια Αττικής Κατ 2-3
3.α Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Κατ 1
3.β Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Κατ 2-3
4.α Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Κατ 1
4.β Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Κατ 2-3
5.α Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Κατ 1
5.β Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Κατ 2-3
6.α Περιφέρεια Ηπείρου Κατ 1
6.β Περιφέρεια Ηπείρου Κατ 2-3
7.α Περιφέρεια Θεσσαλίας Κατ 1
7.β Περιφέρεια Θεσσαλίας Κατ 2-3
8.α Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Κατ 1
8.β Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Κατ 2-3
9.α Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κατ 1
9.β Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κατ 2-3
10.α Περιφέρεια Κρήτης Κατ 1
10.β Περιφέρεια Κρήτης Κατ 2-3
11.α Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Κατ 1
11.β Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Κατ 2-3
12.α Περιφέρεια Πελοποννήσου Κατ 1
12.β Περιφέρεια Πελοποννήσου Κατ 2-3
13.α Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατ 1
13.β Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Κατ 2-3

 

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Απόφαση Έγκρισης Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων (σε μορφή excel)

 1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 2. Περιφέρεια Αττικής
 3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 4. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 6. Περιφέρεια Ηπείρου
 7. Περιφέρεια Θεσσαλίας
 8. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 9. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 10. Περιφέρεια Κρήτης
 11. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 12. Περιφέρεια Πελοποννήσου
 13. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας