Αν είστε Επαγγελματίες / Συνεργεία Υδραυλικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Ψύξης, τότε μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα και να παρέχετε επιδοτούμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων Ηλιακών Θερμοσιφώνων και την αποξήλωση – απεγκατάσταση των παλιών Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων.

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα:

  1. Εφόσον έχετε νομική ή φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα (εταιρία, υποκατάστημα κλπ.), επιβεβαιώστε ότι έχετε μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα με τον ακόλουθο κωδικό (ΚΑΔ): 43.22.00.00 , «Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης» ή οποιαδήποτε υποκατηγορία αυτής (ΚΑΔ που ξεκινούν από το ίδιο τετραψήφιο). Ο συγκεκριμένος ΚΑΔ είναι απαραίτητος για τη συμμετοχή σας.
  2. Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος, για να ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες.
  3. Υποβάλλετε Αίτηση Συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προμηθευτών του Προγράμματος.

Ποια είναι η εμπλοκή σας:

  1. Εφόσον η αίτησή σας γίνει δεκτή, μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες με επιδότηση σε δικαιούχους επιταγών του Προγράμματος. Οι υπηρεσίες πρέπει να αφορούν την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα και μπορεί να περιλαμβάνουν: εργασίες για την εγκατάσταση του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, εργασίες για την απεγκατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα, δαπάνες μεταφοράς, αναγκαία αναλώσιμα και εξαρτήματα.
  2. Για κάθε νέα εγκατάσταση, λαμβάνετε επιταγή επιδότησης υπηρεσίας από τον πελάτη σας, η οποία θα καλύψει μέρος της δαπάνης των υπηρεσιών που παρείχατε και τιμολογήσατε. Το ποσό της επιταγής που σας αναλογεί, το εισπράττετε απευθείας από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ) σε μεταγενέστερο χρόνο.
  3. Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να εκδίδετε
  • το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
  1. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να εισπράξετε το ποσό της επιταγής που λάβατε από τον πελάτη σας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα από τον πελάτη στον έμπορο από όπου έκανε την αγορά του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα και τις διαδικασίες του
• Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος εδώ

• Δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν τους επαγγελματίες υδραυλικών εγκαταστάσεων εδώ

• Μάθετε για τα χρονικά ορόσημα και τις προθεσμίες του Προγράμματος εδώ

• Αν έχετε συγκεκριμένο ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί ή χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με το γραφείο υποστήριξης εδώ

Υποβάλλετε Αίτηση Συμμετοχής
• Μπείτε στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Προμηθευτών και υποβάλλετε την αίτησή σας εδώ

Παρακολουθείστε την εξέλιξη του Προγράμματος
• Δείτε τα στατιστικά προόδου του προγράμματος εδώ
• Δείτε τα εγκεκριμένα προϊόντα και τους εγκεκριμένους προμηθευτές εδώ