Σχετικά με τη συμμετοχή ιδιωτών στο Πρόγραμμα

Ποιοι ηλιακοί θερμοσίφωνες επιδοτούνται και μέχρι πόσοι ανά αίτηση;

Στο website του προγράμματος στο πεδίο Μητρώα, υπάρχει δημοσιευμένο το Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού, στο οποίο μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα που έχουν εγκριθεί στο Πρόγραμμα.
Οι έμποροι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και πωλούν τους επιδοτούμενους ηλιακούς θερμοσίφωνες θα σας κατευθύνουν σχετικά με τα συγκεκριμένα μοντέλα που είναι εγκεκριμένα και μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος.

Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έναν (1) Ηλιακό Θερμοσίφωνα προς επιχορήγηση.

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο (διακριτό ΑΦΜ) μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία. Το ίδιο Φυσικό Πρόσωπο δεν μπορεί να υποβάλει άλλη αίτηση. Ούτε η ίδια κατοικία μπορεί να συμπεριληφθεί σε άλλη αίτηση (άλλου φυσικού προσώπου). Επίσης τα εξαρτώμενα μέλη μίας οικογένειας, καθώς και όσοι έχουν γεννηθεί την 1η/1/2006 ή αργότερα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Αν συνδυαστούν οι παραπάνω κανόνες, προκύπτουν τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα:

  • Μία τετραμελής οικογένεια με δύο συζύγους και δύο τέκνα: μπορεί να υποβάλλουν έως δύο χωριστές αιτήσεις οι δύο σύζυγοι για διαφορετική κατοικία ο καθένας (κύρια και δευτερεύουσα). Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση τα παιδιά.
  • Μία μονογονεϊκή οικογένεια με ένα γονιό και ένα εξαρτώμενο τέκνο: μπορεί να υποβάλει μία αίτηση ο γονιός για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.
  • Νέος/νέα που ζει μόνος/μόνη εργάζεται και υπέβαλε δήλωση εισοδήματος το φορολογικό έτος 2021 (δεν ήταν εξαρτώμενο μέλος): μπορεί να υποβάλει μία αίτηση για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.

Βεβαίως, η αίτηση αφορά είτε ιδιόκτητη, είτε ενοικιασμένη, είτε παραχωρημένη κατοικία, εφόσον:

  • Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος,
  • Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας αυτής.
  • Μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας στην κατοικία του αιτούντος και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.)

Όχι, βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η αντικατάσταση /απόσυρση ενός παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα χωρητικότητας >=40 λίτρων για κάθε νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα που επιδοτείται.

Σχετικά με την αίτηση χρηματοδότησης

Έκανα αίτηση για χρηματοδότηση. Πότε θα λάβω τις αντίστοιχες επιταγές για τις αγορές μου;

Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για επτά (7) ημέρες, στη συνέχεια εκδικάζονται οι ενστάσεις και αναρτώνται οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα και μπορείτε να λάβετε τις επιταγές σας.

Σχετικά με τις επιταγές και το ύψος της επιχορήγησης

Τι είναι οι επιταγές; Θα μου αποδοθεί κάποιο χρηματικό ποσό; Πως θα πληρώσω την αγορά του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα;

Δεν σας αποδίδεται κάποιο χρηματικό ποσό. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας και δικαιούστε επιχορήγησης θα λάβετε ηλεκτρονικά επιταγές του Προγράμματος.

Η πρώτη επιταγή θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, ενώ η δεύτερη μπορεί να επιδοτήσει (προαιρετικά) τη δαπάνη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού  Θερμοσίφωνα  ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα & εξαρτήματα κλπ.).

Οι επιταγές δεν έχουν φυσική μορφή, αλλά είναι μοναδικοί κωδικοί οι οποίοι θα αποσταλούν τόσο στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας (στην πλατφόρμα που υποβάλλατε την αίτηση) όσο και στο κινητό σας με SMS. Χρησιμοποιήστε τους κωδικούς αυτούς κατά την παραγγελία/ αγορά του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σε έμπορο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Δίνοντας τις επιταγές (τους κωδικούς) στον έμπορο καλύπτετε ένα μέρος της τιμής του ηλιακού (ίσο με την αξία της επιταγής) και ένα μέρος της δαπάνης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό, οπότε θα πρέπει να εξοφλήσετε με δικά σας μέσα (μετρητά, κάρτα, δόσεις κλπ.) μόνο την υπολειπόμενη αξία.

Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό ποσό για κάθε περίπτωση.

Η μέγιστη αξία της επιταγής καθορίζεται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως ενδεικτικά το ποσοστό επιδότησης (από 50% έως και 60%) που δικαιούστε και η τιμή πώλησης του προϊόντος.

Εάν η τιμή  πώλησης του Ηλιακού Θερμοσίφωνα υπερβαίνει την Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (Π.Λ.Τ) του κατασκευαστή τότε δικαιούστε το μέγιστο ποσοστό επιδότησης επι την  Π.Λ.Τ.Αντίστοιχα η μέγιστη αξία της επιταγής που αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών διαφοροποιείται με βάση το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούστε (από 50% έως 60% αναλόγως της εισοδηματικής σας κατηγορίας).

Μπορείτε να δείτε τις κατά περίπτωση μέγιστες αξίες (ανώτατο  ποσό επιχορήγησης) αν  ανατρέξτε στον πίνακα της ενότητας 3 του Οδηγού του Προγράμματος.

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται αυτόματα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος και ενημερώνεται ο έμπορος που κάνει την τιμολόγηση (για το ποσό αυτό). Μετά την εξαργύρωση της επιταγής θα λάβετε SMS στο κινητό σας με το ποσό που εξαργυρώθηκε και θα μπορείτε να το αντιπαραβάλετε με τα χρήματα (υπόλοιπο) που σας ζήτησε να εξοφλήσετε ο έμπορος από τον οποίο προμηθευθήκατε το προϊόν.

Ο κωδικός της επιταγής θα αποσταλεί με SMS στο κινητό που είχατε δηλώσει και επιβεβαιώσει όταν υποβάλλατε την αίτηση στο Πρόγραμμα. Προσπαθήστε να μη διαγράψετε το συγκεκριμένο SMS ή καταγράψτε κάπου τον κωδικό όταν τον λάβετε.

Επίσης, ο κωδικός βρίσκεται αποθηκευμένος και στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό, στο σημείο δηλαδή που υποβάλλατε την αίτηση χρηματοδότησης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων.

Σε καμία περίπτωση. Οι επιταγές είναι προσωπικές και αφορούν την αίτηση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (δικαίωμα συμμετοχής, εισοδηματικά κριτήρια, διεύθυνση κατοικίας εγκατάστασης κλπ.).

Η γνώση των κωδικών των επιταγών από μόνη της δεν επιτρέπει σε κάποιον τρίτο να τις χρησιμοποιήσει. Τη στιγμή της αγοράς θα πρέπει να δηλωθεί και κωδικός μίας χρήσης (ΟTP) που έχει ισχύ λίγων λεπτών και αποστέλλεται στο προσωπικό σας κινητό, το οποίο με τη σειρά του έχει επιβεβαιωθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Με άλλα λόγια, απαιτείται διπλή επιβεβαίωση και το άτομο που κάνει την αγορά θα πρέπει να γνωρίζει τα προσωπικά του στοιχεία (ΑΦΜ, κωδικούς), καθώς και να έχει εύκαιρο το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο.

Δε θα απαιτηθεί κάποιο δικαιολογητικό ταυτότητας  (οι αγορές γίνονται και μέσω διαδικτύου).

Σχετικά με εμπόρους και προϊόντα

Επισκέφτηκα ένα κατάστημα για να προχωρήσω σε αγορά, αλλά ενημερώθηκα ότι δεν συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Δεν έχει την υποχρέωση να δεχτεί την επιταγή που του προσκομίζω;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό για κάθε έμπορο ηλιακών θερμοσιφώνων να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα. Όσοι επιθυμούν υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες.

Στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος δημοσιεύεται λίστα με όλους τους (ανά πάσα στιγμή) εγκεκριμένους προμηθευτές.

Το Πρόγραμμα απαιτεί την αντικατάσταση / απόσυρση ενός ηλεκτρικού θερμοσίφωνα για κάθε νέο Ηλιακό που επιδοτείται η αγορά του. Επίσης, προβλέπει ότι υπεύθυνος για την παραλαβή του προς ανακύκλωση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα είναι ο έμπορος που πουλά τον νέο Ηλιακό (επιδοτούμενο).

Αν ο έμπορος δεν παραλάβει τον παλιό ηλεκτρικό και το κυριότερο, δεν την παραδώσει σε Φορέα Ανακύκλωσης, δεν θα λάβει το ισοδύναμο της επιχορήγησης.

Από τη στιγμή που παραδίδετε τον παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα στον έμπορο, έχετε καλύψει τη δική σας υποχρέωση όσον αφορά στο σκέλος της ανακύκλωσης. Οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά μεταγενέστερα βήματα δε σας επηρεάζει.

Προσοχή όμως:

  • Η παράδοση από εσάς προς τον έμπορο πρέπει να καταχωρηθεί (από τον έμπορο) στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, για να καταγραφεί ως γενόμενη και από το Πρόγραμμα.
  • Τη στιγμή που ο έμπορος θα κάνει την ποσοτική παραλαβή του παλαιού Θερμοσίφωνα θα λάβετε SMS στο προσωπικό σας κινητό που θα επιβεβαιώνει την παράδοση και θα γνωρίζετε έτσι ότι έχει ολοκληρωθεί κάθε βήμα που σας αφορά.

Αν δε λάβετε SMS εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παράδοση, επικοινωνήστε με τον έμπορο που έχει παραλάβει τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και υποχρεούται να τον δηλώσει.