Μπορώ να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα ως επαγγελματίας υδραυλικός εγκαταστάσεων;

Αν είστε Επαγγελματίες / Συνεργεία Υδραυλικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Ψύξης, τότε μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα και να παρέχετε επιδοτούμενες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων Ηλιακών Θερμοσιφώνων και την αποξήλωση – απεγκατάσταση των παλιών Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων.

Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα:

  • Εφόσον έχετε νομική ή φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα (εταιρία, υποκατάστημα κλπ.), επιβεβαιώστε ότι έχετε μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα με τον ακόλουθο κωδικό (ΚΑΔ): 43.22.00.00 , «Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης» ή οποιαδήποτε υποκατηγορία αυτής (ΚΑΔ που ξεκινούν από το ίδιο τετραψήφιο). Ο συγκεκριμένος ΚΑΔ είναι απαραίτητος για τη συμμετοχή σας.
  • Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος, για να ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες.
  • Υποβάλετε Αίτηση Συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προμηθευτών του Προγράμματος.

 

Οι υπηρεσίες πρέπει να αφορούν την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα και μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • εργασίες για την εγκατάσταση του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.
  • εργασίες για την απεγκατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.

Επίσης καλύπτονται δαπάνες για τα αναγκαία αναλώσιμα και εξαρτήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

 

Για κάθε νέα εγκατάσταση, θα πρέπει να εξαργυρώσετε την επιταγή επιδότησης υπηρεσίας από τον πελάτη σας (στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος), η οποία θα καλύψει μέρος της δαπάνης των υπηρεσιών που παρείχατε και τιμολογήσατε. Το ποσό της επιταγής που σας αναλογεί, το εισπράττετε απευθείας από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ) σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να εκδίδετε:

  • Tο αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Bεβαίωση για την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση, για να είναι δυνατό να εισπράξετε το ποσό της επιταγής που λάβατε από τον πελάτη σας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα από τον πελάτη στον έμπορο από όπου έκανε την αγορά του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Υπεύθυνος για την παραλαβή των παλιών ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και την προώθηση προς ανακύκλωση είναι ο έμπορος λιανικής, ο οποίος έχει προμηθεύσει τον ωφελούμενο με τον νέο Ηλιακό του Θερμοσίφωνα.

Η παραλαβή του παλιού θερμοσίφωνα από τον έμπορο αποτελεί προϋπόθεση για να μπορεί να εισπραχθεί το ποσό επιχορήγησης (τόσο για το προϊόν, όσο και για τις συμπληρωματικέ υπηρεσίες).

Το πώς θα φθάσει ο παλιός θερμοσίφωνας στον έμπορο είναι θέμα ιδιωτικής συμφωνίας.

Η βασική ευθύνη του επαγγελματία υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι να προβεί στην ορθή απεγκατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και αντίστοιχα στην ορθή εγκατάσταση του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να εκδίδετε:

  • το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των σχετικών εργασιών.