Αν είστε κατασκευαστής ηλιακών θερμοσιφώνων, επίσημος αντιπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος διανομέας του κατασκευαστή στην Ελλάδα, ή ακόμα αν κάνετε απευθείας εισαγωγή από τρίτη χώρα του εξωτερικού, πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας θα δύνανται να επιδοτούνται μέσω του Προγράμματος, προχωρώντας στις αναγκαίες κατά περίπτωση δηλώσεις.

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα:

  1. Εφόσον έχετε νομική ή φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα (εταιρία, υποκατάστημα κλπ.), επιβεβαιώστε ότι έχετε τουλάχιστον μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα (ΚΑΔ) από τις παρακάτω:
  • 27.51.24.01 Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, ηλεκτρικών
  • 27.52.14.01 Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων, μη ηλεκτρικών
  • 46.49.19.09 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων
  • 46.74.12.02 Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης)
  1. Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος, για να ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες.
  2. Υποβάλλετε Αίτηση Συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προμηθευτών του Προγράμματος.

Ποια είναι η εμπλοκή σας:

  1. Προχωρήστε σε δήλωση των προϊόντων που κατασκευάζετε/εκπροσωπείτε/διανέμετε, προκειμένου αυτά να εγκριθούν για να μπορούν να επιδοτούνται μέσω του Προγράμματος.
  2. Κάθε προϊόν απαιτείται να δηλωθεί μόνο μία φορά. Για παράδειγμα, στην περίπτωση πολλαπλών εμπλεκόμενων προμηθευτών, εάν ένα προϊόν έχει ήδη υποβληθεί από τον κατασκευαστή και εγκριθεί, δεν απαιτείται νέα υποβολή του από άλλο προμηθευτή.
  3. Μετά την έγκριση ενός προϊόντος και την συμπερίληψή του στο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού, δεν απαιτείται άλλη ενέργεια από μέρους σας. Πλέον, είναι δυνατή η πώλησή του στο πλαίσιο του Προγράμματος από οποιονδήποτε τρίτο έμπορο λιανικής.

Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα και τις διαδικασίες του
• Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος εδώ
• Δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν τους κατασκευαστές και αντιπροσώπους τους εδώ
• Μάθετε για τα χρονικά ορόσημα και τις προθεσμίες του Προγράμματος εδώ
• Αν έχετε συγκεκριμένο ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί ή χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με το γραφείο υποστήριξης εδώ

Υποβάλλετε Αίτηση Συμμετοχής
• Μπείτε στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Προμηθευτών και υποβάλλετε την αίτησή σας εδώ

Παρακολουθείστε την εξέλιξη του Προγράμματος
• Δείτε τα στατιστικά προόδου του προγράμματος εδώ
• Δείτε τα εγκεκριμένα προϊόντα και τους εγκεκριμένους προμηθευτές εδώ