Σημαντική Ενημέρωση: Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί τα τελικά αποτελέσματα κατάταξης των αιτήσεων του Προγράμματος. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να δείτε την κατάταξη της αίτησής σας.Η δυνατότητα έκδοσης επιταγών για τις εγκεκριμένες αιτήσεις δε θα είναι άμεσα διαθέσιμη προς όλους, αλλά θα ενεργοποιηθεί σταδιακά εντός των πρώτων 3 εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Θα γνωρίζετε πότε είστε σε θέση να εκδώσετε επιταγές, γιατί θα λάβετε σχετικό ενημερωτικό SMS στο τηλέφωνό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να έχετε καταχωρήσει και επιβεβαιώσει (μέσω κωδικού μίας χρήσης) το κινητό στην αίτησή σας, προκειμένου να είναι δυνατή η αποστολή SMS. 

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Την επιδότηση αγοράς ενός καινούργιου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας.
  2. Την επιδότηση της δαπάνης για την εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών αντικατάστασης του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα & εξαρτήματα κλπ.)
  3. Την υποχρεωτική παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στον έμπορο λιανικής από τον οποίο γίνεται η προμήθεια του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Προσοχή:

  • Γίνονται δεκτοί προς αντικατάσταση παλιοί Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων.
  • Δεν είναι δυνατή η επιδότηση νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα χωρίς την παράλληλη παράδοση του παλαιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα.
  • Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του Προγράμματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκεκριμένους Προμηθευτές του Προγράμματος και να καλύψουν μέρος της συνολικής δαπάνης των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε την κατάλληλη ενότητα που αντιστοιχεί στο ρόλο σας.

Είσοδος στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Αιτήσεων
Είσοδος στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Προμηθευτών